Rolo vrata

Rolo garažna vrata su vrata koja nalaze primenu u domaćinstvima i industrijskim objektima. Prema tehničkim karakteristikama svrstavaju se u red složenijih industrijskih vrata, namenjena za proizvodne industrijske objekte, garaže, hale, radionice, lokale, poslovne prostorije većih i manjih dimenzija širina i visina.

Prednost rolo garažnih vrata je u tome što zahtevaju vrlo malo raspoložive visine iznad konstrukcijskog otvora. Niti sa strane, niti u području plafona ne gubi se mogući iskoristljiv prostor hale.
Ukoliko se zbog konfiguracije garaže ne mogu postaviti rolo garažna vrata iznutra, ona se na isti način mogu postaviti spolja a spolja se postavljaju i kada nema drugog ulaza u garažu. I tada nema nikakvog gubitka prostora spolja jer se rolo garažna vrata kreću horizontalno. Lamelarni zastor sa iz vertikalnog položaja namotava oko hotizontalno postavljene čelične osovine.

rolo vrata

Kućna rolo garažna vrata sadrжe lamele od aluminijumskog profilisanog lima punjenog poliuretanom dimenzije 55x13mm i 77×18.5mm.
Maksimalna visina i širina koluta lamele 55 je 3m, a njena težina 3.5kg/m².
Maksimalna visina koluta lamele 77 je 4m, maksimalna širina je 5m a njena težina 5.6kg/m².
Ovakva rolo vrata se koriste za otvore dimenzija do 20m².

Industrijska rolo garažna vrata sa lamelama izradjenih od čeličnog profilisanog lima punjenog poliuretanom širine 115mm koriste se za vrata većih dimenzija do 30m².
Za pogone se koriste cevni elektromotori i bočni industrijski reduktori u zavisnosti od dimenzije vrata.

Konstrukcija rolo garažnih vrata

1. kutija
2. stranica
3. uvodni točkić
4. nosač lagera
5. lager
6. štelujuća čašica
7. osovina
8. blokator
9. motor sa kurblom
10. nosač motora
11. vođica
12. lamela sa prozorom
13. lamela
14. završna lamela
15. guma
16. prekidač
17. četkica

Upravljanje rolo garažnih vrata

kurblom
elektromotorom