Segmentna vrata

Segmentna garažna vrata su vrata koja se u svetu najviše primenjuju a u poslednje vreme i kod nas zahvaljujući povećanoj izgradnji stanbenih i poslovnih objekata a sve u cilju veće efikasnosti, bezbednosti, komfora i estetike.
Segmentna garažna vrata se otvaraju vertikalno i leže ispod plafona. Ovim konstrukcijskim principom ona nude maksimalan prostor u garaži i za parkiranje ispod nje.
To je važno kod vozila kao što su kombiji, transporteri i terenska vozila.
Instalacijom automatskog sistema može se jednostavnim pritiskom na dugme daljinskog upravljača ili prekidača upravljati segmentnim vratima a u slučaju nestanka napajanja mogu se manuelno pokrenuti vrata.

Segmentna garažna vrata su izrađena od čeličnog profilisanog panela debljine 42mm punjenog poliuretanom gustine 40kg/m³, termičkog koeficijenta 0.50W/m²K; smeštenih u sistem vođenja izrađen prema postojećim uslovima na objektu. Paneli su izvedeni su tako da ne postoji mogućnost uklještenja (prstiju,radnih odela,…) prilikom radnog ciklusa vrata.
Sistemi klizača za segmentna garažna vrata se izrađuju od pocinkovanog lima debljine 2mm.

KLIZNI SISTEMI SEGMENTNIH VRATA

Sistem vodjenja je koristan sistem koji se kreće ka unutra na vodjicama kojima je potrebno veoma malo prostora (10cm min.). Bez obzira da li je plafon garaže ravan ili pod uglom, mogu se izraditi segmentna vrata koja odgovaraju bilo kojim dimenzijama i strukturi garažnih vrata. Prednosti su višestruke: više prostora unutar garaže, mogućnost otvaranja garažnih vrata bez zaustavljanja kola, slobodan prilaz do vrata tokom otvaranja jer vrata ne izlaze van objekta tokom radnog ciklusa što je prednost u odnosu na druge tipove vrata.

Postoje tri osnovna tipa sistema klizača:
horizontalni sistem klizača
sistem klizača pod uglom
vertikalni sistem klizača

U odnosu na konfiguraciju i dimenzije vrata postoje sledeći načini ugradnje segmentnih vrata:

KUĆNA segmentna garažna vrata

poseduju vučni plafonski motor (monofazni elektromehanički motor) sa integrisanim prijemnikom i ugradjenom kontrolnom jedinicom.
Mogućnost rada motora je 15 ciklusa sa pauzom od 1 sata.
Motor je snabdeven kanapom za deblokadu motora i pri nailasku na prepreku prilikom dodira (potisak 3kg) vraća vrata u krajnji gornji položaj.

INDUSTRIJSKA segmentna garažna vrata

poseduju bočni vučni motor, taster za automatsko podizanje i spuštanje, lančanik za mehaničko podizanje i spuštanje u slučaju nestanka električne energije, integrisani sistem zaštite TST-2 (sistem fotoćelija koji omogućuje da se vrata pri nailasku na prepreku bez dodira sama vraćaju u krajnji gornji položaj).

Mogućnost rada motora je neograničeni broj ciklusa.
Vrata su obezbeđena sistemima za zaštitu od pucanja opruge i kidanja sajle.

KONFIGURACIJA SEGMENTNIH GARAŽNIH VRATA

vrata zatvorenog tipa vrata sa umetnutim vratima za prolaz pešaka vrata sa umetnutim staklenim elementima vrata sa umetnutim vratima za prolaz pešaka i umetnutim staklenim elementima

KONSTRUKCIJA SEGMENTNIH GARAŽNIH VRATA

1 – krajnji nosač osovine
2 – koturača
3 – osovina
4 – torziona opruga
5 – višenamenski unutrašnji nosač osovine
6 – spajalica osovine
7 – gornja zaptivka
8 – aluminijumski gornji profil
9 – vertikalan ugao (L-profil)
10 – čekrk
11 – C profil
12 – horizontalno vođenje
13 – gornja šarka sa nosačem točkića
14 – bočna šarka sa nosačem točkića
15 – C profil

16 – bamper (branik) sa oprugom
17 – ugaoni držač višenamenski sa učvršćivačem na plafon
18 – reza sa oprugom
19 – ručica
20 – aluminijumski donji profil
21 – donji zaptivač
22 – srednja šarka
23 – brava
24 – donja šarka sa nosačem točkića
25 – sendvič panel
26 – sigurnosna kočnica (usled pucanja opruge)
27 – foto ćelije
28 – guma sa kontaktom (SAFETY EDGE) za prepreke
29 – sigurnosna kočnica (usled kidanja sajle)